Hoppa till innehållet

Examensarbeten att söka

örebro kommun
Examensarbete på Örebro kommun

Hur kan tillskottsvatten minskas till avloppssystemet och reningsverk? Örebro kommun har behov av att veta om deras insatser som görs på ledningsnätet är kostnadseffektiva och får de effekter som man önskar.

akvaponianläggning
Examensarbeten på Utvecklingscentrum för vatten

Utvecklingscentrum för vatten ligger på Campus Roslagen i Norrtälje. För närvarande erbjuder de tre uppslag till examensarbeten:

Norrvatten
Examensarbeten på Norrvatten

Vill du göra ett examensarbete som bidrar till att utveckla framtidens dricksvattenförsörjning? Välkommen att ansöka om examensarbete på Norrvatten för 2022.

Fördröjning av dagvatten med hjälp av lösningar under mark och öppna lösningar. Foto: Sweco
Examensarbete inom dagvattenfördröjning hos Sweco

Fördröjning av dagvatten – skillnader mellan öppna lösningar jämfört med lösningar under mark

VATTEN Härnösand
Examensarbeten på Härnösand Energi & Miljö

Härnösand Energi & Miljö erbjuder exjobb inom dricksvattenförsörjning, avloppshantering, dagvatten och ledningsnät.

Utförda examensarbeten

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik
Examensarbete om våtkomposten i Hölö, Södertälje

Charlotta Jernå har studerat civilingenjör naturresursteknik, inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Hon har nu färdigställt sitt examensarbete. Arbetet har syftat till att utvärdera våtkomposten i Södertälje som är en del av kommunens kretsloppssystem.

Frida Isaksson
Normalisering av avloppsprover för att förstå koncentrationerna av SARS-CoV-2

Frida Isaksson är nu färdig med sitt examensarbete. Hon har läst miljö och vatten på Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet. Hennes studie syftade till att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar koncentrationen av icke-smittsam SARS-CoV-2 RNA i avloppsvatten samt visa på olika normaliseringsmetoder för att tolka koncentrationerna i avloppsproven.

OB
Examensarbete om åtgärder vid reningsverk

Oskar Bäck, som läst civilingenjörsutbildningen Naturresursteknik, inriktning Miljö & Vatten vid Luleå tekniska universitet, har nu färdigställt sitt examensarbete. Han genomförde studien på uppdrag av Roslagsvatten AB. Målet med arbetet var att bidra med kunskap så att flotationsprocessen på Margretelunds avloppsreningsverk kan förbättras

fr
Examensarbete om sorptionsförmågan av dagvattenföroreningar hos olika materialblandningar

Fredrik Rydholm har avslutat sin studietid vid Luleå tekniska universitet, där han gick civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktning Miljö och Vatten

damm
Examensarbete undersökte dagvattendammar

Felix Karlsson, som har studerat Civilingenjör Naturresursteknik med inriktning på miljö och vatten, har nyligen publicerat sitt examensarbete ”Urban stormwater ponds: Evaluation of heavy metals and organic pollutants in stormwater and stormwater sediments”

Sofia Fahlbeck Carlsson
Hur påverkas reningen i ett dagvattenbiofilter av en förbehandlingsanläggning?

Sofia Fahlbeck Carlsson som har läst masterprogrammet Naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten har nu publicerat sitt examensarbete "Evaluation of a gross pollutant trap-biofilter stormwater treatment train: The role of calcium carbonate, vegetation and pre-treatment facility”.