Hoppa till innehållet

Examensarbeten att söka

TV
Examensarbete om PFAS hos Tekniska Verken, Linköping

Vi söker ex-jobbare som är nyfiken på PFAS! Är du en blivande civilingenjör, miljövetare eller motsvarande med miljöintresse? Vi på Tekniska verken i Linköping söker just nu en eller två drivna studenter som vill göra sitt examensarbete hos oss. Uppdraget går ut på att ta reda på mer hur PFAS påverkar vår verksamhet men också hur vår verksamhet och utsläppen påverkar våra recipienter, och vad vi kan göra åt det.

pipes
Examensarbete Växjö kommun

Växjö kommun erbjuder ett examensarbete för en eller två studenter. Arbetet omfattar val av material i vatten- och avloppsnät utifrån klimat- och miljöpåverkan.

akvaponianläggning
Examensarbeten på Utvecklingscentrum för vatten

Utvecklingscentrum för vatten ligger på Campus Roslagen i Norrtälje. För närvarande erbjuder de tre uppslag till examensarbeten:

Norrvatten
Examensarbeten på Norrvatten

Vill du göra ett examensarbete som bidrar till att utveckla framtidens dricksvattenförsörjning? Välkommen att ansöka om examensarbete på Norrvatten för 2022.

Fördröjning av dagvatten med hjälp av lösningar under mark och öppna lösningar. Foto: Sweco
Examensarbete inom dagvattenfördröjning hos Sweco

Fördröjning av dagvatten – skillnader mellan öppna lösningar jämfört med lösningar under mark

VATTEN Härnösand
Examensarbeten på Härnösand Energi & Miljö

Härnösand Energi & Miljö erbjuder exjobb inom dricksvattenförsörjning, avloppshantering, dagvatten och ledningsnät.

Utförda examensarbeten

AT
Examensarbete om reningsförmågan av olika biofiltermaterial i svenskt klimat

Anna Träff har avslutat sin studier inom civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktning Miljö och Vatten vid Luleå Tekniska Universitet.

vattendrag
Metoder för flödesmätning i små vattendrag

Linus Nyström som har läst civilingenjör Naturresursteknik testade i sitt examensarbete ”Acoustic Doppler Current Profiling for streamflow measurements in subarctic climate” olika metoder för flödesmätning i flera små vattendrag i Norrbotten.

DS
Gröna tak för minskad avrinning i subarktiskt klimat?

Hur bra fungerar gröna tak för att minska avrinningen i subarktiskt klimat? Det är frågan som Dag Schéele som har läst civilingenjör Arkitektur på LTU, undersökte i sitt examensarbete ”Dagvattenhantering med gröna tak i subarktiskt klimat”.

JF
PFAS i avloppsvatten och avloppsslam på Uddebo reningsverk, Luleå

Jonatan Forsberg som har läst civilingenjör naturresursteknik med inriktning miljö och vatten har nu färdigställt sitt examensarbete ”PFAS in a Swedish wastewater treatment plant: An analysis of the effectiveness of major treatment steps on 33 PFAS”.

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik
Examensarbete om våtkomposten i Hölö, Södertälje

Charlotta Jernå har studerat civilingenjör naturresursteknik, inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Hon har nu färdigställt sitt examensarbete. Arbetet har syftat till att utvärdera våtkomposten i Södertälje som är en del av kommunens kretsloppssystem.

Frida Isaksson
Normalisering av avloppsprover för att förstå koncentrationerna av SARS-CoV-2

Frida Isaksson är nu färdig med sitt examensarbete. Hon har läst miljö och vatten på civilingenjör naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet. Hennes studie syftade till att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar koncentrationen av icke-smittsam SARS-CoV-2 RNA i avloppsvatten samt visa på olika normaliseringsmetoder för att tolka koncentrationerna i avloppsproven.