Hoppa till innehållet
dagvatten
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenrelaterade examensarbeten

Publicerad: 6 maj 2020

För närvarande finns det flera förslag på dagvattenrelaterade examensarbeten på LTU. Dessa arbeten kommer utföras inom olika forskningsprojekt, delvis i samarbete med kommuner.

Hydrologisk funktion av gröna tak: Vi har avrinningsdata från gröna tak i Kiruna och Umeå. Datat kan utvärderas och den hydrologiska funktionen av gröna tak i kallt klimat beskrivas mer i detalj. Modellering av avrinning kan ingå.

Dagvattenbiofilter:
(a) utvärdering av funktionen
: LTU utvärderar dagvattenbiofilter-testanläggningar i Stockholm, Sundsvall och Malmö. Vi undersöker rening av metaller, näringsämnen, organiska mikroföroreningar mm. Det finns ett flertal möjligheter för att skriva examensarbeten om dessa anläggningar. Provtagning av anläggningarna pågår, men studenten förväntas vara med vid provtagningstillfällen och bidra aktivt till provtagningen. Projektet ägs av LTU i samarbete med respektive kommuner.

(b) modellering av reningsprocesser: Dagvattenbiofilter renar urban avrinning genom olika processer inklusive sedimentering eller fysisk filtrering av partikulära föroreningar, absorption, förångning, biologisk nedbrytning, nedbrytning vid exponering av UV-ljus och ackumulering i växter. Bättre förståelse för hur dessa processser påverkar reningsförmågan kan leda till förbättringar av systemets design. Vi letar efter en student som vill arbeta med att modellera reningsprocesser för mikroföroreningar (organiska föroreningar och metaller) i dagvattenbiofilter; modellresultaten kommer att jämföras med experimentella resultat från tidigare fält- och laboratoriestudier för att få en mer processbaserad förståelse av experimentella observationer av reningsförmågan, samtidigt som man identifierar gränserna för givna teoretiska ramar och möjliga förbättringar av modeller.

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Biträdande professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Helene Österlund, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kelsey Flanagan

Flanagan, Kelsey - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491284