Hoppa till innehållet

Examensarbeten

Publicerad: 4 maj 2020

Här har vi samlat aktuella och intressanta förslag på examensarbeten inom ämnesområdet Vatten- och avloppsteknik (VA-teknik). Uppslagen rör dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering och avloppshantering, från olika perspektiv.

Läs mer...

Vissa av examenarbetena som erbjuds kommer från kommunala verksamhetsutövare, konsulter och leverantörer. Andra aktuella examensarbeten är knutna till pågående forskningsprojekt. För den första typen av examensarbeten kan det vara nödvändigt att flytta till den ort som arbetet ska utföras. För de forskningsnära examensarbetena arbetar exjobbaren i nära samarbete med seniora forskare och doktorander här på LTU, men fältarbeten kan behövas genomföras på andra ställen i Sverige eller utomlands. I sådana projekt står LTU för resekostnaden.

När du väl hittat ett examensarbete inom VA-teknik som du skulle vilja göra, antingen genom att ha tagit kontakt med en kontaktperson för något av de examensarbeten som annonseras på denna sida eller funnit på egen hand, kontaktar du Annelie Hedström, för att bli tilldelad handledare och examinator. När du fått handledare och examinator behöver ett möte hållas där du, extern part och handledare/examinator från LTU kommer överens om vad som ska göras. Handledare och examinator på LTU ansvarar för att projektet får den vetenskapliga inriktning som krävs för att arbetet ska kunna räknas som examensarbete. Vanligtvis brukar parterna kunna komma överens om detta.

Denna websida uppdateras regelbundet, och tre gånger per år kontaktar LTU de externa parterna för att se om projektförslagen kan ligga kvar eller om det ska plockas bort. Om du som representant för företag eller kommun är intresserad av att engagera examensarbetare och har intressanta uppslag är du välkommen att kontakta Annelie Hedström med följande uppgifter: Projekttitel och projektbeskrivning (ca 5 rader), kontaktperson samt en bild, illustration eller foto som på ett eller annat sätt kan illustrera projektet.