Hoppa till innehållet
Frida Agerberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Interpolering av sonderingsdata vid modellering av grundvattenflöde

Publicerad: 2 juli 2020

Frida Agerberg som har läst masterprogrammet Naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten har nu publicerat sitt examensarbete "Data interpolation for groundwater modelling - How choice of interpolation method and sample size affect the modelling results".

I sitt exjobb undersökte Frida hur hydrogeologiska resultat från grundvattenmodeller påverkas av val av interpoleringsmetod samt av antal mätpunkter som interpoleringen är baserad på. Den hydrogeologiska modelleringen utfördes i GeoStudio-programvaran SEEP/W, som ofta används i ingenjörsarbete. Avhandlingen bidrar med viktig kunskap för att öka förståelsen för datainsamling och bearbetning för grundvattenmodellering.

Frida fortsätter sin yrkeskarriär som konsult inom hydrogeologi på Sweco i Umeå.

Handledare för examensarbetet var Jiechen Wu; Maria Viklander var examinator. Extern handledare var Jeffrey Lewis, Tyréns.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634