Hoppa till innehållet
Daniel Lundqvist
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Publicerat examensarbete om dagvattenbrunnars påverkan på skyfallsmodeller

Publicerad: 30 april 2020

Daniel Lundqvist har studerat civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktningen Miljö och Vatten vid Luleå tekniska universitet. I sitt examensarbete ”Sensitivity analysis of grate inlet representation and a comparison of two coupled hydraulic models for urban flood simulation” som nu har publicerats, undersökte Daniel hur inkluderandet av dagvattenbrunnar kan påverka resultaten i kopplade skyfallsmodeller samtidigt som han testade modelleringsprogrammen Mike Urban och FLO-2D.

I praktiken är det vanligt att förenkla kopplade skyfallsmodeller genom att koppla markytan och avloppet via nedstigningsbrunnar medan dagvattenbrunnar exkluderas. Därför var examensarbete ett viktigt bidrag för att utöka förståelsen inom skyfallsmodellering.

Daniel har fortsatt inom VA-branschen och arbetar nu som konsult på Swecos dagvattengrupp i Göteborg.

Günther Leonhardt har varit handledare och Godecke Blecken examinator.

Günther Leonhardt

Leonhardt, Günther - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403
Rum: R109 - Luleå»

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Biträdande professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser