Hoppa till innehållet
Emelie Hedlund Nilsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

Publicerad: 11 juni 2020

Emelie Hedlund Nilsson, tidigare student på Luleå tekniska universitets civilingenjörsprogram i naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten, vinner Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete inom VA-området 2019. Prissumman är på 25 000 kr.

– Fantastiskt roligt och mycket inspirerande, säger Emelie Hedlund Nilsson som idag arbetar som kommundoktorand i kompetenscentrat DRIZZLE på Luleå tekniska universitet.

Emelie Hedlund Nilssons examensarbete Biologisk avskiljning av järn och mangan i grundvattenverk – En studie i Klöverträsk med avseende på beredningsuppehåll och årstidsvariationer i råvattenkvalitet - beskrivs så här i hennes egen sammanfattning:

Grundvatten är en viktig källa till färskvatten på jorden. En källa som även påverkas av klimatförändringar. Klimatförändrigarna förväntas påverka både grundvattnets kvalitet och nivå i marken där förhöjda halter av järn och mangan i grundvattnet är att vänta. I Sverige ställs det krav på halterna järn och mangan i dricksvatten vilket medför att vattenverk som nyttjar grundvatten, med för höga halter av järn och mangan, som råvatten måste avskilja metallerna ur vattnet.

Bilder från examensarbetet Biologisk avskiljning av järn och mangan i grundvattenverk

– Jag vill tacka Luleå kommun för samarbetet som möjliggjorde studien. Priset kom som en överraskning och betyder väldigt mycket för mig, jag ska bjuda på tårta för de på Luleå kommun som hjälpte mig när jag byggde upp försöksanläggningen och gav mig tillåtelse att utföra studien på ett av deras vattenverk, säger Emelie Hedlund Nilsson avslutningsvis.

Emelie Hedlund Nilsson

Emelie Hedlund Nilsson

Emelie Hedlund Nilsson, Kommundoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser