Hoppa till innehållet
Norrvatten
Foto: Bergslagsbild Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbeten på Norrvatten

Publicerad: 17 augusti 2021

Vill du göra ett examensarbete som bidrar till att utveckla framtidens dricksvattenförsörjning? Välkommen att ansöka om examensarbete på Norrvatten för 2022.

Om Norrvatten

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten alltid kan leverera ett hälsosamt dricksvatten. Norrvatten producerar dricksvattnet i Görvälnverket i Järfälla och använder Mälaren som vattentäkt. Norrvatten har även flera grundvattenverk som kan användas vid behov.

Norrvatten är nu inne i ett intensivt arbete med att bygga ut produktionskapaciteten och förbättra reningen. Norrvatten arbetar också aktivt för att få till åtgärder som minskar tillförseln av oönskade ämnen till dricksvattentäkter, så kallat uppströmsarbete. Självklart ska det producerade vattnet levereras på ett miljömässigt, resurseffektivt och säkert sätt till dricksvattenkonsumenterna. För att klara detta arbetar Norrvatten även ständigt med att vidareutveckla dricksvattendistributionen. 

Områden för examensarbeten

Flera examensarbeten kommer att vara möjliga att genomföra under 2022 och en del kan även påbörjas tidigare. Här är några exempel på områden där arbeten kan bli aktuella:

  • Prognos grundvattentillgång med fokus på Norrvattens grundvattentäkter.
  • Utvärdering och utveckling av metod för att mäta och karaktärisera partiklar on-line.
  • Mälaren som vattentäkt – vilka risker innebär sjöfarten för dricksvattenförsörjningen?
  • Dricksvattenanpassad dagvattenhantering
  • Metodutveckling av qPCR för mikrobiella analyser av dricksvatten
  • Effekt av UV som metod för att motverka mikrobiell återväxt på distributionsnätet.
  • CFD-modellering av reservoarer kopplat till mikrobiell tillväxt
  • Modellering av mikrobiell tillväxt vid dricksvattendistribution
  • Prognos för framtida vattenanvändning (hushåll, samhällsservice, industri)
  • VA-taxan som styrmedel för hållbar vattenanvändning - en internationell utblick

Examensarbeten på Norrvatten kan vara såväl teoretiska som mer praktiskt inriktade. I första hand är det examensarbeten på master-nivå som är aktuella, men avancerade kandidatarbeten kan också vara möjligt.

Intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan till daniel.hellstrom@norrvatten.se. Ange "Intresserad av examensarbete" i ämnesraden. Intresseanmälningar hanteras fortlöpande.