Hoppa till innehållet
akvaponianläggning
Foto: Utvecklingscentrum för Vatten Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbeten på Utvecklingscentrum för vatten

Publicerad: 12 maj 2020

Utvecklingscentrum för vatten ligger på Campus Roslagen i Norrtälje. För närvarande erbjuder de tre uppslag till examensarbeten:

 1. Tester av dricksvattenfilter: Vattencentrum har fått finansiering från HAV för att testa dricksvattenfilter i två etapper: Först vanliga förfilter i vårt testlabb och sedan filter för arsenik, uran och bly på plats hos användare. Projektet börjar nu och beräknas pågå bara till november i år.
 2. Akvaponisystemets vattenkemi och fysik:  Vattencentrum har en demo för akvaponi och ska undersöka vilka kemiska och fysikaliska processer som pågår i vattnet beroende på kombinationen fiskar (tilapia just nu) och växter (basilika, tomater, mfl.)
 3. Optimering av anläggningar för dricksvatten, avlopp och ledningar för samfällda vatten och avloppslösningar (endast en anläggningstyp behöver väljas för ett examensarbete).
 4. Utredning om avsaltningsanläggningar i Sverige: Vilka finns, vilka storlekar, vilken teknik? Driftdata, kostnader, mm. Kan vara flera exjobb
 5. Styrning och förvaltning av dricksvatten via samfälligheter. Tekniska lösningar, kunskapsnivå, regelverk i Lantmäteriet och Livsmedelsverket, samverkan eller motverkan
 6. Mätning av dricksvatten i samfälligheter är det en möjlig väg för vattenbesparing?
 7. Styrning och förvaltning av avloppsrening via samfälligheter. Tekniska lösningar, kunskapsnivå, mm
 8. Implementering av det nya vattendirektivet i registrerade anläggningar utanför det kommunala nätet
 9. Radioaktivitet i dricksvatten, kan man komma tillrätta med det eller är lagstiftningen orealistisk?
 10. Dagvattenhantering i omvandlingsområden och i periurbana områden, samfällda lösningar, finns dem?
 11. Smarta ledningsnät, går det att kombinera decentraliserade och centraliseraqde system? Exempel?
 12. Avloppsrening för 200-5000 pe i samfällda lösningar och små reningsverk i kommuner. Likheter och olikheter, teknik och förvaltning

Kontaktperson: Amelia Morey Strömberg