Hoppa till innehållet
Kelsey Flanagan
Kelsey Flanagan

Kelsey Flanagan

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kelsey.flanagan@ltu.se
0920-491284
T3028 Luleå

Kelsey Flanagans huvudsakliga forskningsintresse ligger inom utvecklingen av hållbara system för urban dagvattenhantering. Kelsey disputerade 2018 vid Universitetet Paris-Est, Frankrike, där hon främst fokuserade på att utvärdera hur biofilteranläggningar kan bidra till att rena organiska föroreningar från vägdagvatten. Hennes arbete bygger på omfattande fältstudier och inkluderar både utvärderingen av anläggningarnas prestanda och karakteriseringen av processerna som styr olika föroreningarnas beteende i systemet.

Kelsey har också arbetat med att utveckla riktlinjer för multikriterieanalys av dagvattenanläggningar. Inom det VINNOVA-finansierade kompetenscentret DRIZZLE arbetar hon för närvarande med studerar de miljörisker som är förknippade med sediment från dagvattendammar och sedimenteringsbassänger samt modellering av dagvattenrening och föroreningar i biofilter.

Forskningsprojekt