Hoppa till innehållet
GrönNano logo 2018

GrönNano (2013-2021)

Publicerad: 28 maj 2018

Målet för GrönNano är att implementera och utveckla innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering vilket bidrar till attraktiva städer, renare vattendrag och bättre livsmiljöer.

För att kunna nå det målet, utvecklar ett 25-tal projektparter i samverkan varor och tjänster som bidrar till minskade översvämningsrisker, renare vatten och samtidigt bidrar till bättre och mer attraktiva livsmiljöer i städerna. I denna tredje projektetapp bygger GrönNano vidare på resultat från GrönNano2 och arbetet bedrivs inom fem arbetspaket:

AP1: Avancerade reningskomponenter för dagvatten

AP2: Dagvattenrening med grön infrastruktur

AP3: Modeller för dagvattenkvalitet och utveckling av bedömningskriterier

AP4: Fördröjning med grön infrastruktur

AP5: Affärsutveckling och helhetslösningar