Hoppa till innehållet

Kontakta oss

Publicerad: 3 maj 2019

Projektledning:

Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634

Arbetspaketledare:

AP1: Avancerade reningskomponenter för dagvatten

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309

Arbetspaketledare:

AP2: Dagvattenrening med grön infrastruktur

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Arbetspaketledare:

AP3: Modeller för dagvattenkvalitet och utveckling av bedömningskriterier

Heléne Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Arbetspaketledare:

AP4: Fördröjning med grön infrastruktur

Arbetspaketledare:

AP5: Affärsutveckling och helhetslösningar

$!userInfo.givenName Jan-Olof Olofsson

Jan-Olof Olofsson, - VD, Rent Dagvatten

Telefon: 076-323 23 66