Hoppa till innehållet

DRIZZLE

DRIZZLE

I DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden viktiga för Sverige, utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner, banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.