Hoppa till innehållet
Alice - Attraktivt levande i kallt klimat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

ALICE - Attraktivt levande i kallt klimat

Publicerad: 28 maj 2013

ALICE är en stark forskningsmiljö inom hållbar samhällsplanering som finansieras av forskningsrådet Formas och bedrivs i nära samarbete med aktörer från näringslivet.

Vår vision i ALICE är att stimulera nya och innovativa sociotekniska åtgärder för utveckling till hållbara och attraktiva samhällen i subarktiskt klimat. I projektet satsar vi på ett banbrytande nytt integrerat koncept för ett hållbart samhällsbyggande i stället för den traditionella ansatsen som omfattar de tre grundpelarna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Vi bygger på ett trippeltemakoncept där hållbarhet speglas i tre teman:

  • Ett gott liv
  • Hållbar användning av resurser
  • Den adaptiva staden

Dessa formar gemensamt konceptet "Ett attraktivt levende i kallt klimat". I projektet adresserar vi förändringar på kort sikt (säsongsvariationer), på medellång sikt (förändringar inom staden så som nya bostadsområden) och på lång sikt (klimatförändring).

Forskningen bedrivs i nära samverkan med intressenter i samhällen med subarktiskt klimat. Fallstudier utförs i de två städerna Kiruna och Malmberget i Malmfälten norr om polcirkeln som båda har en pågående stadsomvandling orsakad av gruvaktivitet i området som ger sprickbildningar i marken. 

Vi värnar om ett interdisciplinärt arbetssätt och i projektet samverkar forskare vid LTU från ämnena arkitektur, byggproduktion, energiteknik, industriell produktionsmiljö, statsvetenskap, träbyggnad och VA-teknik. För närvarande planerar träbyggnad gemensam forskning och publicering med arkitektur, byggproduktion och energiteknik om integrerade lösningar för att reducera energianvändningen i städer med subarktiskt klimat.