Hoppa till innehållet
pilottak - anonyma källor
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Anonyma källor (2016-2021)

Publicerad: 30 maj 2018

I projektet ”Anonyma källor: Identifiering och karakterisering av källor till diffus föroreningsspridning med urbant dagvatten” undersöker vi vilka föroreningar som finns i dagvatten och var de har sitt ursprung.

Ökande urbanisering leder till att städer förtätas vilket riskerar att öka föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag i stadsmiljön och dess omgivningar. Trafik, vägar, byggnadsmaterial/- strukturer och andra hårdgjorda ytor i städerna som utsätts för slitage av väder och vind är källor till dessa föroreningar som sköljs av vid regn och följer med dagvattnet. Dagvattnet går sedan ofta orenat ut i närmsta vattendrag. Det övergripande målet för detta projekt är att få kunskap om specifikt vilka källor som är orsaken till föroreningar från den urbana miljön till dagvattnet; så kallat uppströmsarbete. Vidare identifieras potentiella risker baserat på fördelningen av kemiska ämnen mellan olika former.

Arbetet är uppdelat i fyra arbetspaket:

  1. Screening av byggnadsmaterial och strukturer som används i den bebyggda miljön som identifierar specifika källor och med dem förknippade föroreningar som orsakar försämring av dagvattenkvaliteten.
  2. Kvantifiering av läckta ämnen från utvalda tak- och fasadmaterial som utförs under kontrollerade förhållanden i labb såväl som i fält.
  3. Identifiering av potentiella risker med föroreningar i dagvatten, baserat på deras fördelning mellan olika storleksfraktioner i den lösa fasen, samt sammankoppla detta med lämpliga reningstekniker.
  4. Modellering av framtidens dagvattenkvalitet och hur den påverkas av klimatförändringar.

Projektet är finansierat av Formas med 10 miljoner kronor. Medverkar i detta projekt gör också Stockholm stads miljöförvaltning och NCC.

Kontakta oss

 

Projektledare

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634

Forskare

Österlund, Helene - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492294
Rum: R121 - Luleå»
Alexandra Müller

Müller, Alexandra - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078
Sarah Lindfors

Sarah Lindfors, Doktorand

Telefon: 0920-493222
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jiechen Wu

Jiechen Wu, Post doktor

Telefon: 0920-491729
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser