Hoppa till innehållet
DSC_0406.JPG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bedömning och modellering av grön infrastruktur för urbana avrinningsområden (2016-2020)

Publicerad: 11 mars 2016

Målet med detta Formasprojekt är att förbättra och utveckla processbaserade simuleringsmodeller för avrinningen av dagvatten från grön infrastruktur i stadsområden.

Grön infrastruktur (GI) för dagvattenhantering får allt större uppmärksamhet av yrkesmän inom urbana avloppssystem. Detta beror på dess positiva effekter på den urbana hydrologiska cykeln, miljön och upplevelsen av stadsområden. Dessutom förväntas GI också ha en högre potential att mildra negativa effekter av klimatförändringar och urbanisering än konventionell teknik. Det ökande användandet av GI skapar ett behov av mer detaljerad kunskap om funktionalitet och tillförlitliga simuleringsmodeller. Många av dagens modeller beskriver GI på ett alltför förenklat sätt, eftersom de har utvecklats för att planera konventionella system.

Detta projekt syftar till att fördjupa förståelsen av funktionen av grön infrastruktur och utveckla lämpliga processbaserade modelleringsverktyg. En databas som innehåller omfattande mätningar från ett stort antal olika GI-anläggningar i Sverige och Frankrike kommer att inrättas. Rutiner för datavalidering och bestämning av modellernas osäkerhet kommer att beskrivas och tillämpas på alla mätningar. Data kommer sedan att användas för att förbättra och utveckla modelleringskoncepten som kommer att grundas på fysikaliska processer och den fysiska utformningen av GI-anläggningarna. Metoder för systemanalys kommer att stödja denna process och osäkerheten i modellprognoser kommer att bedömas. Den stora variationen av de anläggningar som kommer att användas gör det möjligt att få modeller som är tillämpbara på många olika klimat- och miljöförhållanden.

De förväntade resultaten, dvs. bättre förståelse av funktionaliteten och simuleringsmodeller för grön infrastruktur, bör stödja planeringen av nya anläggningar. Detta kan bidra till en mer utbredd tillämpning av hållbara lösningar för dagvattenhantering.

Projektet utförs i samarbete med Laboratoriet för avfall, vatten, miljö och förorening DEEP vid INSA Lyon (Nationella Institutet för tillämpad vetenskap), Frankrike.

Kontakta oss

Projektledare

Forskare

Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Snezana Gavric

Snezana Gavric, Doktorand

Telefon: 0920-491279
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hendrik Rujner

Hendrik Rujner,

Telefon: 0920-491028
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jiri Marsalek

Jiri Marsalek, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser