Forskningsprojekt

I DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, bedrivs excellent, behovsbaserad forskning, som skapar kunskap som möjliggör utveckling av innovativa, hållbara dagvattenlösningar. Forskningsaktiviteterna bedrivs inom tre olika teman:

Temaledare:
Heléne Österlund, bitr universitetslektor
Helene.Osterlund@ltu.se
Tel. 0920-49 22 94

Temaledare:
Günther Leonhardt, forskare
Gunther.Leonhardt@ltu.se
Tel. 0920-49 34 03

Temaledare:
Godecke Blecken, bitr professor
Godecke.Blecken@ltu.se
Tel. 0920-49 13 94