Forskningsprojekt

I DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, bedrivs excellent, behovsbaserad forskning, som skapar kunskap som möjliggör utveckling av innovativa, hållbara dagvattenlösningar. Forskningsaktiviteterna bedrivs inom tre olika teman:

Temaledare:
Heléne Österlund, bitr universitetslektor
Helene.Osterlund@ltu.se
Tel. 0920-49 22 94

Temaledare:
Lian Lundy, Gästprofessor
Lian.Lundy@ltu.se

Temaledare:
Godecke Blecken, bitr professor
Godecke.Blecken@ltu.se
Tel. 0920-49 13 94