Dagvattenvolym

Kraftig nederbörd blir allt vanligare i många delar av världen, pga. den pågående klimatförändringen. Kostnaderna för skyfallet i Köpenhamn i juni 2011 beräknades till ca 10 miljoner kronor.

För att undvika sådana skador och medföljande kostnader behöver många städer planeras om för att kunna hantera/lagra stora mängder dagvatten. Utmaningen och innovationen ligger i vilken typ av lagring som kan erbjudas. Ytlagring av dagvatten kräver stora ytor, vilket är svårt att åstadkomma i täta städer, och kostar även mycket pengar sett ur perspektivet osåld mark. Framförallt i täta stadsmiljöer finns det därför ett stort behov av yteffektiva dagvattenlösningar. För att kunna åstadkomma detta, kommer det i många fall krävas kombinationer av lösningar, dvs. både ytförlagda eller lösningar placerade under jord.