Processer i mark
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenvolym: Processer i mark

Publicerad: 6 december 2018

För att kunna utveckla mer noggranna planeringsverktyg för dagvattenavrinning, behövs mer kunskap om grön infrastrukturs bidrag. Till exempel behövs kunskap kring dess förmåga att fördröja dagvatten beroende på markförhållanden, såsom jordmån, fukthalt, och avrinningsområdets karaktär. Därtill leder användande av grön infrastruktur istället för hårdgjorda ytor till förändring i vattentransport- och föroreningstransportsprocesser. Detta projekt tar vid arbetet från tidigare LTU-studier inom detta område.

 

Ico Broekhuizen

Broekhuizen, Ico - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570
Rum: R227 - Luleå»
Günther Leonhardt

Leonhardt, Günther - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403
Rum: R109 - Luleå»
Hendrik Rujner

Rujner, Hendrik -

Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491028
Rum: F140 - Luleå»