Svamp
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenvolym: ”Tvättsvampen”

Publicerad: 6 december 2018

Visionen är att utveckla underjordslagring som kan samla dagvatten likt en ”tvättsvamp”, för att kunna minska trycket på dagvattenledningsnätet vid kraftig nederbörd, där platskrävande lösningar inte är ett alternativ. I det korta perspektivet kommer modeller att utvecklas och köras för att testa den teoretiska funktionen av en sådan lösning. Olika typer av media kommer att undersökas, t.ex. vad gäller föroreningsbidrag och drift- och underhållsaspekter. Energieffektiva torkprocesser behöver beforskas och utvecklas. Tvättsvampen kommer inte att vara fullt beforskad och utvecklad under centrets fem första år, men forskningsaktiviteter relaterade till denna lösning pågår för fullt.

Sofia Larsson

Larsson, Sofia - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492421
Rum: E806 - Luleå»
Günther Leonhardt

Leonhardt, Günther - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403
Rum: R109 - Luleå»