Integrerade dagvattenlösningar

En stor utmaning inom dagvattenhantering är att integrera lösningar för kvalitet och volym, oavsett om de är yteffektiva eller ej. Integrering krävs av kunskap, från två olika forskningsområden, för att kunna utveckla kunskap om hur integrerade system kan byggas.

Forskning krävs om modulär integrering, dvs. hur olika typer av dagvattenlösningar fungerar (eller inte fungerar) tillsammans. Därtill krävs helt ny kunskap för att kunna utveckla yteffektiva, integrerade dagvattenlösningar.