Sediment
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny doktorand till VA-teknik

Publicerad: 17 februari 2019

I februari 2019 anställdes Haoyu Wei som doktorand i VA-teknik inom DRIZZLE.

 Inledningsvis kommer han att fokusera på remobilisering av sediment i dagvattenanläggningar. Syftet är att identifiera i vilken omfattning regnintensitet och volym av nederbörd som kommer att bidra till remobilisering av sediment som byggs upp i dagvattenanläggnigar. Han kommer också att undersöka hur dagvattnet reagerar med ledningsmaterialen när dagvatten avleds. Haoyu har en kandidatexamen i vattenkvalitetsvetenskap och teknik från Wuhan Universitet, Kina, samt en magisterexamen i vattenresurshantering från Lunds tekniska högskola.

Haoyu Wei

Haoyu Wei, Doktorand

Telefon: 0920-491728
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser