Hoppa till innehållet
Jiechen Wu
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny post doktor

Publicerad: 9 mars 2019

Jiechen Wu förstärker forskargruppen VA-teknik vid LTU som post doktor inom DRIZZLE från den 1 mars.

År 2016 avlade han sin doktorsexamen i industriell ekologi vid KTH. Hans tidigare forskning fokuserar på hanteringen av från människan orsakade kväve- och fosforflöden till recipienter i urbana områden, genom att använda substansflödesanalys och modelleringsmetoder. Jiechen kommer huvudsakligen att arbeta med dagvattenkvalitet, med särskilt fokus på urbana källor till föroreningar och deras utsläpp genom avrinningsprocesser.

Jiechen Wu

Jiechen Wu

Wu, Jiechen - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491729