Jiechen Wu
Jiechen Wu

Jiechen Wu

Post doktor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jiechen.wu@ltu.se
0920-491729
R126 Luleå

Jiechens huvudsakliga forskningsintresse fokuserar på hållbar dagvattenhantering, med särskild inriktning på källor till föroreningar påverkade av människan och transport av föroreningar i stadens vattensystem.

Jiechen erhöll sin doktorsexamen i industriell ekologi från KTH Kungliga Tekniska Högskolan år 2016. Under sin doktorandstudie undersökte han framtida kväve- och fosforflöden från urbana källor till recipienter vid olika scenarier (t.ex. klimatförändringar, förändrad markanvändning, förändring av föroreningskällor), genom att utveckla en SFA (Substance Flow Analysis) baserad modell för urbana  avrinningsområden. Denna forskning har fortsatt med analys och hantering av fosforflöden i industriell, urban och regional skala, både från miljöskydds- och resursbevarande aspekter, genom att använda modellering och systematiska tillvägagångssätt.

Jiechen har nyligen utvidgat sitt forskningsområde och är nu inblandad i forskningsprojekt relaterade till dagvattenkvalitet, med särskild fokus på urbana källor till föroreningar och deras utsläpp genom tvättprocesser.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Phosphorus flow analysis in the maize based food-feed-energy systems in China (2020)

Wang. Z, Hartmann. T, Wang. X, Cui. Z, Hou. Y, Meng. F, et al.
Environmental Research, Vol. 184
Artikel i tidskrift

Seasonality in river export of nitrogen (2019)

A modelling approach for the Yangtze River
Chen. X, Strokal. M, Kroeze. C, Ma. L, Shen. Z, Wu. J, et al.
Science of the Total Environment, Vol. 671, s. 1282-1283
Artikel i tidskrift

Toward sustainable management of phosphorus flows in a changing rural–urban environment (2019)

recent advances, challenges, and opportunities
Wu. J, Hartmann. T, Chen. W
Current Opinion in Environmental Sustainability, Vol. 40, s. 81-87
Artikel i tidskrift

Changes in nitrogen and phosphorus flows and losses in agricultural systems of three megacities of China, 1990–2014 (2018)

Hou. Y, Wei. S, Ma. W, Roelcke. M, Nieder. R, Shi. S, et al.
Resources, Conservation and Recycling, Vol. 139, s. 64-75