Hoppa till innehållet
DRIZZLE
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Om DRIZZLE

I DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, ett av VINNOVA:s kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden viktiga för Sverige, utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet, företag och kommuner, banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.

Den totala finansieringen av DRIZZLE (som tidigare gick under namnet VINNWATER) är ca 110 miljoner under fem år. Vinnova står för 36 miljoner. Övrig finansiering bidrar medverkande företag, kommuner och Luleå tekniska universitet med.

DRIZZLE består av 11 parter, dvs. Aarsleff Rörteknik AB, Dag&Nät, Järven Ecotech AB, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet (projektledare), NCC Infrastructure, Rent Dagvatten AB, Stockholm Stad, Stockholm Vatten, StormTac AB samt Tyréns.

Forskningen inom DRIZZLE består av allt ifrån labbförsök till forskning i fält, främst i Luleå och Stockholm. I Stockholm används främst Riddarfjärdens avrinningsområde som utgångspunkt för att med hjälp av forskning kunna utveckla platseffektiva dagvattenlösningar.

 

Organisation

Org Drizzle

Relevanta länkar