Hoppa till innehållet

Järven Ecotech

Publicerad: 21 juni 2021

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner på ytor såsom tak, gator, parkeringar och parkmark efter t.ex. ett skyfall. Dagvatten från tätbebyggda områden är ofta förorenade och måste därför renas innan det släpps ut i dagvattensystemet, hav, sjöar eller vattendrag

Järven Ecotech erbjuder lösningar för industrier med behov av behandling av dagvatten samt lösningar för kommuner och vattenproducenter. Järven Ecotech är också en ledande leverantör av flytväggar och energieffektiva luftningsmetoder för bland annat dagvattenbehandling.

Järven Ecotech-produkter har sålts i mer än 10 länder och företaget har ett brett nätverk av branschpersonal runt om i världen.

Deltagande i DRIZZLE

Järven Ecotech är en aktiv medlem i DRIZZLE och deltar i forskningsprojekt, workshops och tvärvetenskapliga aktiviteter som leder till teknisk utveckling inom företaget. Mer specifikt bidrar Järven Ecotech med sin kompetens inom dagvattenrening och erfarenhet av fältarbete med fokus på installations-, underhålls- och restaureringsprocesser.