Hoppa till innehållet

Luleå kommun

Publicerad: 21 juni 2021

Luleå kommun är en stad med cirka 75 000 invånare. I Luleå är det vinter i ungefär 5 månader, vilket kräver ett system som kan hantera dagvatten i kallt klimat

Det finns ett tvingande behov av att möta nya utmaningar relaterade till dagvattenfrågor till följd av klimatförändringar och urbanisering samt när det gäller förnyelse av befintlig dagvatteninfrastruktur.

Deltagande i DRIZZLE

Luleå kommuns deltagande i DRIZZLE består av deltagande i styrelsen, deltagande i projekt, en kommunanställd doktorand med fokus på nya materiallösningar för översvämningskontroll och vattenrening samt bidrag till testplatser för dagvattenbehandling vilket underlättar utvecklingen av nya material och metoder.