NCC

Publicerad: 1 februari 2019

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 medarbetare.

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.
NCC utvecklar kommersiella fastigheter och bygger bostäder, kontor, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. Vår vision är förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Medverkan i DRIZZLE

Ökad urbanisering ger ett ökat tryck både på samhället och miljön med en ökad risk för översvämningar och föroreningar på grund av fler hårdgjorda ytor samtidigt som regnmängderna också ökar. Detta ger upphov till forsknings- och utvecklingsprojekt som fokuserar på en hållbar dagvattenhantering.

Vatten- och dagvattenhantering är ett strategiskt prioriterat område inom NCC. Vi har lång erfarenhet och kunnande inom området och har jobbat i en uppsjö av olika projekt kopplat till vatten och dagvatten. Nu är det dags för oss att använda kompetensen och erfarenheten kreativt för att hitta lösningar som behövs för att proaktivt möta utmaningarna tillsammans med kunder och andra intressenter. Genom att arbeta på detta vis kan vi bidra till minskad klimatpåverkan och förbättra människors liv samtidigt som vi kan hitta nya affärsmöjligheter. NCC har minst 200 personer som i någon mån arbetar med dagvattenhantering i de nordiska länderna. NCC framgång som referensföretag grundas på att använda forskningsresultat i vår dagliga verksamhet. Att vara en part i DRIZZLE hjälper oss att nå det målet.

NCC bidrar till DRIZZLE genom att bland annat finansiera industridoktoranden och mångåriga NCC-medarbetaren Robert Furén.