Hoppa till innehållet

Tyréns

Publicerad: 1 februari 2019

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur

Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

Medverkan i DRIZZLE

Dagvattenhantering är en viktig fråga, både i existerande och nya områden, i Sverige och globalt. Vi måste skapa långsiktigt acceptabla dagvattenlösningar sett både ur kvalitets- och kvantitetsperspektiv. På Tyréns är vi övertygade om att vi måste gå i täten för utvecklingen. Tyréns är ett av de ledande konsultföretagen inom den svenska vattensektorn, med en ingående och bred erfarenhet av strategiska utredningar och projektering av hållbara lösningar inom VA-nät, yt-, grund-, dricks-, och dagvattenområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vår överlevnad som konsultföretag bygger på att vi ständigt utvecklas och kan omvandla forskningsresultat för användning i vår verksamhet för våra kunders och samhällets bästa. Genom Sven Tyréns Stiftelse finansierar vi årligen ett antal FoU-projekt, doktorander och adjungerade professurer. Inom DRIZZLE finansierar vi bland annat industridoktoranden Per Örn Sagrelius.

Pär Sagrelius

Sagrelius, Pär - Industridoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser