logga blå vit
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Call for content till IWA World Water Congress & Exhibition i Köpenhamn 2020

Bella Center Köpenhamn

Tema mikroplast på Havremagasinet, Boden

Den 3 oktober var Heléne Österlund till länskonsthallen i Norrbotten, Havremagasinet i Boden, och pratade på temat ”Mikroplast från stad till hav”. Detta var i samband med att konstnären Mattias Käll höll föredrag om projektet ”Förpackad” och konstverket ”Arvet”.

på Havremagasinet

Inspel kring prioritering av potentiellt farliga föroreningar i urbant avloppsvatten

EU:s direktiv om rening av urbant avloppsvatten har varit öppet för inspel, för att kommissionen ska kunna avgöra om en revidering av direktivet behövs eller ej.

Eu Flagga neutral high res

Datadriven asset management för VA-infrastruktur

markarbete