Hoppa till innehållet
logga blå vit

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet samt resurseffektiva små avloppssystem, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik
Examensarbete om våtkomposten i Hölö, Södertälje

Charlotta Jernå har studerat civilingenjör naturresursteknik, inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Hon har nu färdigställt sitt examensarbete. Arbetet har syftat till att utvärdera våtkomposten i Södertälje som är en del av kommunens kretsloppssystem.

snowmelt
Klimatanpassade designkriterier för grön infrastruktur?

I samband med den ökande urbaniseringen och globala uppvärmningen finns ett växande intresse för implementering av grön infrastruktur i olika klimat och regioner. Att identifiera lämpliga designkriterier för dessa anläggningar är viktigt för att säkerställa en lokal anpassning av designen för att uppfylla miljökraven.

Studera Foto: Simon Eliasson
Kurser om Mikroföroreningar samt Vatten & Energi

Vattenforskarskolan ger kurser hösten 2022

tillskottsvatten&bräddning
Nätverket Tillskottsvatten och Bräddning

Den 31 maj hölls det tredje online-seminariet inom ramen för Nätverket för tillskottsvatten och bräddning. Temat för detta seminarium var bräddningar.

SVU
Rapport inom SVU-projektet om LTA-system publicerad

Nu är SVU projektet ”Erfarenheter av LTA-system - En kunskapssammanställning” avslutat.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE rekommenderas få fortsättning

Efter 5-årsutvärderingen av de 8 kompetenscentrum som startade under 2017 har Vinnova fattat ett inriktningsbeslut om att fortsätta finansiera ”DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering” under ytterligare 5 år.