logga blå vit

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Projekt med fokus på samhällsplanering beviljat

GI i Malmö

Multifunktionella ytor för regn och snö

Kan integrerade snö- och dagvattenanläggningar i urban miljö, multifunktionella ytor, vara ett möjligt sätt att komma ifrån stora snödeponier och förorenat smältvatten?

snötipp

Ny analysmetod ökar förståelse för metallrening i biofilter

Vad händer med metaller i biofilter? LTU-doktoranden Katharina Lange har testat en ny metod för att undersöka prestanda när det gäller rening av metaller i dagvattenbiofilter.

biofilter