Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvatten i kallt klimat (avslutat 2004)

Publicerad: 22 april 2006

Forskningsprojektet, ”DayWater”, som jag tillsammans med Maria Viklander är en del av påbörjades 2001 och beräknas vara klart 2004. DayWater är finansierat av EU: s femte ramprogram och är ett av sex projekt inom det s.k. CityNet clustret.

CityNet är ett nätverk av sex individuella forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om integrerad urban vattenhantering (vattendistribution, avloppsvatten och avrinning) samt gränssnittet mellan stadsmiljö och rurala områden (vattentäkter, recipienter och grundvatten).

Inom ramen för DayWater arbetar 8 europeiska länder (Tjeckien, Danmark, Frankrike Tyskland, Grekland, Nederländerna, Sverige och England) med att ta fram ett beslutsverktyg för dagvattenhantering inom EU.

DayWater består av ett antal olika arbetspaket där min uppgift är att belysa risker med dagvatten, utvärdera och eventuellt uppgradera befintliga dagvattenanläggningar samt att titta på dagvattenkvalité och olika flödesmodeller - och detta ur ett kallt klimat perspektiv!

Avhandlingen publicerad 2005:13

Kontaktperson: Camilla Westerlund, Avdelningen för VA-teknik
tel: 0920 - 49 14 94
e-post: Camilla.Westerlund@ltu.se.

Mer information