Hoppa till innehållet
photo 6.JPG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till avancerade tekniklösningar (2016-2022)

Publicerad: 6 december 2016

Implementering av dagvattenbiofilter har ökat signifikant under de senaste åren. Sveriges kalla klimat medför dock utmaningar för biofilterfunktionen. Eftersom det dock saknas svenska dimensioneringsmanualer och erfarenheter är dimensioneringen av många projekterade och/eller byggda biofilter i Sverige undermålig. Detta medför en stor risk att kommunerna investerar stora summor i icke-fungerande anläggningar. I projektet "Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till avancerade tekniklösningar som är anpassade till svenska förhållanden" utvecklas och utvärderas mera avancerade biofilterdesign som är anpassade till de svenska förutsättningarna.

Sedan 2005 har projektledaren Godecke Blecken utvecklat biofilterdesign som är anpassade till Sveriges kalla klimat och testat dessa i labb och därmed lagt grunden för en förbättrad utformning av biofilter för svenska förhållanden. Fokus på dessa labbförsök var att utveckla ett filtermaterial anpassat till kallt klimat, testa biofilterfunktionen i olika temperaturer, testa vägsaltets effekt på biofilter och testa växtarter som är anpassade till det skandinaviska klimatet. I detta projekt syftar vi på att (baserat på den befintliga kunskapen i forskargruppen) vidareutveckla, utvärdera och jämföra dessa avancerade biofilterdesign i fält.

I ett första av tre steg ska vi utvärdera biofilter som byggts med standarddesign (WP1). I nästa steg utformar och dimensionerar vi (baserad på bestående kunskap och resultaten från WP1) avancerade biofilter i fält (WP2). I WP3 implementeras och testas en test/demonstrationsanläggning som utformas och dimensioneras baserad på resultaten av både WP1 och 2.

Resultaten kommer att sammanställas i en dimensioneringsmanual för biofilter i Sverige.

Projektet leds av Godecke Blecken vid LTU i samarbete med Maria Viklander. Dessutom arbetar Katharina Lange i projektet.

Projektet är ett samarbetsprojekt av VA-teknik vid LTU, MittSverige Vatten&Avfall (Sundsvall), Stockholm Vatten, Växjö kommun, Täby kommun, Malmö stad/VA-Syd och Örebro kommun där testanläggningarna byggs och utvärderas. Projektet finansieras av Formas (9,5 MSEK) och Svenskt Vatten Utveckling (2 MSEK). Parterna bidrar med medfinansiering.

Kontakta oss

Projektledare

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskare

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Helene Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Katharina Lange

Katharina Lange, Postdoktor

Telefon: 0920-493264
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser