Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenrening med avancerad modulteknik för att skydda recipienter (2017-2024)

Publicerad: 10 maj 2017

I detta projekt utvecklas ett system av enheter för dagvattenbehandling vilka kan kombineras och bilda avancerade modulbaserade behandlingslinjer. Projektet finansieras av Forskningsrådet Formas.

Det mesta av dagvattnet som avrinner från vägar och urbana områden i Sverige leds ut orenat till närmaste recipient trots att vattnet ofta innehåller höga föroreningskoncentrationer. Miljömyndigheter har nyligen börjat fokusera mer på dagvattenutsläppen.

I detta projekt utvecklas ett system av enhetsprocesser för dagvattenrening (en verktygslåda) vilka kan kombineras och bilda avancerade modulbaserade behandlingslinjer för att behandla dagvatten i varierande grad, från basnivå till avancerad nivå. Principiellt kommer de utvecklade behandlingslinjerna att bestå av några eller alla följande delar: i) sedimentfälla för damminlopp, ii) ett system av skärmar för att förbättra dammsedimentation samt iii) poleringssteg för utgående vatten från dammar bestående av flockulering, sedimentering och membranfiltrering.

Fokus i detta projekt ligger på att undersöka hur dagvattenreningen kan förbättras med avseende på prioriterade föroreningar genom att förbättra avskiljningen av små partiklar, kolloider och föroreningar i den lösta fraktionen genom en intensifierad förbehandling i dammar och nya metoder för efterbehandling. Delstudierna kommer att genomföras genom att använda CFD modellering, pilotförsök i hydrauliklabb och andra laborativa försök. Målet är att utveckla dessa tekniker så att en implementering av dessa underlättas.

Projektet finansieras av Formas och är ett samarbete mellan forskargruppen Stadens vattensystem vid LTU och Czech Technical University i Prag.

Kontakta oss

Projektledare

Jiri Marsalek

Marsalek, Jiri - Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskare

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Fredrik Nyström

Nyström, Fredrik -

Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493538
Ivan Milovanovic

Milovanovic, Ivan - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493968
Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528