Hoppa till innehållet

Erfarenheter av LTA-system - En kunskapssammanställning (2021)

Publicerad: 5 maj 2021

LTA-system (lätt tryckavlopp) förespråkas ofta som alternativ till konventionella självfallsledningar. Syftet med detta projekt är att sammanställa kunskap och erfarenheter från planering, drift och förvaltning av LTA-system i Sverige vilket kommer utgöra ett beslutsunderlag för VA-huvudmän.

För att samla in erfarenheter av LTA-system togs det fram en enkät som är ämnad för svenska VA-organisationer med erfarenhet av LTA-system. Enkäten är öppen 13 september till och med 13 oktober. Vi uppskattar alla som tar sig tid att svara på enkäten, vilken nås via bit.ly/LTA-ENKAT
Svaren från enkäten kommer att utgöra underlaget för kunskapssammanställningen.

Projektet leds av RISE Research Institutes of Sweden, med Solveig Johannesdottir som projektledare, och löper från januari - december 2021. Finansiär är Svenskt Vatten Utveckling.

 

Evenemang

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser