Hoppa till innehållet
sedum.JPG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förbättra funktionen av gröna tak i krävande klimat (2015-2019)

Publicerad: 19 augusti 2015

I det formas-finansierade projektet ”Förbättra funktionen av gröna tak i krävande klimat genom imitation av naturliga ekosystem” undersöker forskare från LTU i samarbete med Melbourne University funktionen av gröna tak i krävande klimat. I andra steget vidareutvecklas tekniken genom förbättrad anpassning till krävande klimatförhållanden.

Gröna tak (GT) är en teknik som imiterar naturliga ekosystem. Väl fungerande GT har potentialen att bidra till att uppnå 7 av 16 nationella miljökvalitetsmål. Ändå utnyttjas inte GT’s potential eftersom deras utformning är för enkelt och inte tar hänsyn till de olika förhållanden som gröna tak utsätts för t ex i olika krävande klimat. I hela världen används i princip samma utformning: ett tunnt substratlager som är bevuxet med Sedum monokulturer. Vår hypotes är att en mera intelligent utformning kan förbättra funktionen av GT.

Genom att undersöka 4 standard Sedum GT var i två krävande klimat (ett sub-arktiskt och ett medelhavsklimat) (WP1) kan vi analysera deras prestanda och identifiera möjligheter för en förbättrad funktion. Parallellt kommer vi att testa olika förbättrade GT tekniker i labb (WP2). Vi använder den innovativa metoden ”ecosystem mimicking”: i naturliga ekosystem som liknar förhållandena på GT kommer vi att identifiera lämpliga växtarter med rätt egenskaper för användandet på GT. Resultaten från labbförsöken kommer sedan att verifieras i fält (WP3). Sedan utvärderar vi om ”ecosystem mimicking” är internationellt användbar, och kommer att bygga modeller för beräkning av vatten- och energibalansen.

Att kunna anpassa GT bättre till krävande klimat är viktigt för ett framgångsrikt användande av GT i Sverige p.g.a. av det rådande kalla klimatet. Dessutom har projektet även en ekonomisk betydelse eftersom det kommer att möjliggöra industrin att leverera fungerande och anpassningsbara GT lösningar.

Projektet genomförs i samarbete med Byggproduktion, LTU, och Centre For Urban Horticulture, University of Melbourne.

Kontakta oss

Projektledare

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskare

Joel Lönnqvist

Joel Lönnqvist, Doktorand

Telefon: 0920-493624
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser