Hoppa till innehållet
recipient
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förekomst och spridning av föroreningar från dagvatten i recipienter (2021-2022)

Publicerad: 24 januari 2022

Analys av mikroplast, metaller och PAH:er längs vattendrag i urbana områden.

Dagvattnets påverkan på recipienter är välkänt. Däremot saknas det fortfarande kunskap på vilka föroreningar som finns i recipienten, vilka halter som kan förväntas och hur långt nedströms staden dagvattnets påverkan syns.

Syftet med detta projekt är att:

  • synliggöra dagvattnets påverkan på recipient
  • undersöka nya dagvattenföroreningar, t ex mikroplast
  • studera om/hur föroreningsbelastningen förändras längs vattendragens väg genom staden
     
Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394

Helene Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Suna Ekin Kali

Suna Ekin Kali, Doktorand

Telefon: 0920-492388
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser