Hoppa till innehållet

Kunskapssammanställning - Dagvattenreningsanläggningar (2014-2015)

Publicerad: 19 augusti 2015

Svenskt Vatten Utveckling har gett uppdrag till Godecke Blecken att skriva en kunskapssammanställning om dagvattenreningsanläggningar. Rapporten kommer att bli färdig 2015.

Eftersom implementeringen av dagvattenreningsanläggningar bedöms öka de närmaste åren är det viktigt att säkerställa att kommunerna och konsulterna som arbetar med dagvattenreningen har lättillgänglig och samlad tillgång till denna kunskap för att kunna projektera och bygga fungerande anläggningar.

Syftet med detta projekt är alltså att sammanställa svensk och internationell kunskap kring diskret dagvattenrening i en brukarvänlig SVU-rapport. Den samlade kunskapen blir lätt tillgänglig för kommuner och konsulter och myndigheter att referera till och nyttja i olika besluts- och projektskeden.

Arbete i basen kommer att grundas på en omfattande studie av internationell vetenskaplig litteratur. I steg två kommer vi att ansamla svenska erfarenheter.

Kontakta oss

Projektledare

Godecke_konferens Stockholm_rev1.jpg

Godecke Blecken

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 13 94

e-post: Godecke.Blecken@ltu.se

Forskare

Stefan Marklund.jpg

Stefan Marklund

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 10 57

e-post: stefan.marklund@ltu.se

Laila.jpg

Laila Søberg

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 30 59

e-post: laila.soeberg@ltu.se

ingher.jpg

Inga Herrmann

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 25 28

e-post: inga.herrmann@ltu.se

blankt.jpg

Heléne Österlund

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 22 94

e-post: helene.osterlund@ltu.se