Hoppa till innehållet
DSC02890.JPG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Långtidsfunktionen av dagvattenvåtmarker (2012-2015)

Publicerad: 19 augusti 2015

Bäckaslöv dagvattendamm och våtmark byggdes 1994 i Växjö. 1995-1997 visade omfattande undersökningar att anläggningens funktion och prestanda var bra. Trots att det finns risker att långtidsfunktionen av dagvattenreningsanläggningar inte är tillfredsställande, har ingen uppföljning av anläggningens funktion gjorts.

Även i forskningen finns det bara ett fåtal studier som undersöker långtidsfunktionen (>10 år) av dagvattendammar och våtmarker.

Syftet med denna studie är att uppfölja långtidsfunktionen av Bäckaslöv damm och våtmark. Genom att jämföra resultaten med resultaten från 90-talet kan ändringar av funktionen kvantifieras. Undersökningar görs med avseende på flödesutjämning, dagvattenrening och sedimentkvalitén. Beroende på resultaten ska rekommendationer för underhållet utvecklas.

Projektet utförs av LTU i nära samarbete med Växjö kommun och finansieras av bl.a. Svenskt Vatten Utveckling. 

Kontakta oss

Projektledare

Godecke_konferens Stockholm_rev1.jpg

Godecke Blecken

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 13 94

e-post: Godecke.Blecken@ltu.se

Forskare

Ahmed Al-Rubaie.JPG

Ahmed Al-Rubaei

Luleå tekniska universitet