Hoppa till innehållet
små avlopp
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn (2019-2020)

Publicerad: 3 oktober 2019

I detta projekt sammanfattar vi vilka faktorer som påverkar reningsfunktionen av infiltrationsanläggningar och markbäddar samt utvecklar bedömningskriterier för effektiv tillsyn. Arbetet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Markbäddar och infiltrationsanläggningar är vanligt förekommande behandlingstekniker i småskaliga avloppsanläggningar. Det finns dock behov av att öka kunskapen om när en markbaserad anläggning fungerar både för att en anläggning inte ska dömas ut i onödan och för att en anläggning som inte fungerar korrekt får rätt kvar på åtgärder. Många markbaserade anläggningar visar slamförekomst i slamavskiljare, fördelningsbrunn, spridarledningar och eller luftningsrör, för höga vattennivåer i delar av anläggningen och/eller problem med ventilationen. Det är dock generellt svårt att bedöma huruvida detta har en negativ påverkan på reningsanläggningens funktion. I detta projekt granskar vi litteraturen inom markbaserad rening för att lista viktiga faktorer som påverkar funktionen. Med hjälp av intervjuer kommer vi att kartlägga hur tillsyn utförs i Sverige och internationellt för att dra lärdomar av varandra.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och är ett samarbete mellan forskargruppen Stadens vattensystem vid LTU och RISE (Research Institutes of Sweden).

Kontakta oss

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser