Hoppa till innehållet
Kungsbacka projekt.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar (2017-2018)

Publicerad: 11 maj 2017

I detta projekt undersöks funktionen av markbäddar med speciellt fokus på den mikrobiella sammansättningen av biohuden i filtret. Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Markbäddar och infiltrationsanläggningar är vanligt förekommande behandlingstekniker i småskaliga avloppsanläggningar. Dessa tekniker kan bli ännu viktigare i framtiden eftersom de skulle lämpa sig som självstående reningsteknik utan efterföljande behandling enligt det nya lagförslaget om små avloppsanläggningar. Många nyanlagda markbäddar visar dock tecken på funktionsproblem. Ett av dessa är förekomsten av slam i fördelningsbrunnen, markbädden och luftningsrören. Detta är problematiskt eftersom slammet möjligen påverkar BOD-, bakterie- och fosforreningen i bädden samt kan leda till att bäddarna sätter igen och behöver göras om i förtid. Eftersom markbaserad avloppsrening är passiv och relativt prisvärd är det en lämplig teknik för små avloppsanläggningar och det är därför viktigt att kunskapen om denna teknik höjs så att en bra funktion av markbäddar och infiltrationsanläggningar kan säkerställas.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och är ett samarbete mellan forskargruppen Stadens vattensystem vid LTU, Kungsbacka kommun och Chalmers tekniska högskola.

Kontakta oss

Projektledare

ingher.jpg

Inga Herrmann

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

tel: 0920 - 49 2528

e-post: inga.herrmann@ltu.se

Forskare

Hedström AnnelieC (2).jpg

Annelie Hedström

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

tel: 0920 - 49 2309

e-post: annelie.hedstrom@ltu.se

Viklander Maria.jpg

Maria Viklander

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

tel: 0920 - 49 1634

e-post: maria.viklander@ltu.se