Hoppa till innehållet
Norsborgs vattenledning
Source: Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norsborgs_vattenledning_2014.jpg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

REKO Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar (2019-2022)

Publicerad: 2 maj 2019

I detta projekt arbetar vi med koordinerat underhåll och förnyelse av gator och vatten- och avloppsledningar.

Syftet med detta projekt är att utveckla beslutstöd och arbetssätt som effektiviserar koordinerat underhåll och förnyelse av olika infrastrukturslag så att koordineringen blir så optimal som möjligt, utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Projektet kommer att bidra till att underlätta prioritering av åtgärdsinsatser och optimera nyttjandet av olika gators och ledningars tekniska livslängd.

Förväntade effekter från detta projekt är ökad kunskap om olika infrastrukturslags tillstånd/åldrande som ger bättre beslutsunderlag och kan leda till effektivare underhålls- och förnyelseåtgärder av gator och VA-ledningar. Underhålls- och förnyelsearbeten avseende infrastruktur i stadsmiljö kan planeras och koordineras på ett mer strukturerat och på ett mer resurseffektivt sätt än vad som görs i dagsläget. Detta kan bidra till en mer effektiv användning av ekonomiska resurser och bidra till en hållbar utveckling av infrastrukturen i staden.

Arbetet är indelat i tre arbetspaket. I det första kommer statistiskt bearbetade datakluster som beskriver åldrande av olika typer av gator och ledningar att tas fram genom litteraturstudie, workshopar och en större datainsamling. I det andra arbetspaketet kommer koordineringsstrategier för underhåll och förnyelse av gator och ledningar att utvecklas baserade på kriterier såsom investeringskostnader, trafikstörningar och resursanvändning genom LCC och LCA. I det tredje arbetspaketet tas nya arbetsrutiner fram för koordinerat underhåll samt även resultatspridningen.

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Emmanuel Okwori

Emmanuel Okwori, Doktorand

Telefon: 0920-493311
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Youen Pericault

Youen Pericault, Doktorand

Telefon: 0920-493528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser