Hoppa till innehållet
Bild tillhör NSVA
Bild tillhör NSVA Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Från grått till blå-grönt (2019-2023)

Publicerad: 5 december 2019

Från grått till blå-grönt: Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer

I detta projekt undersöker vi behandlingstekniker för gråvatten och utvecklar ett koncept för storskalig implementering av dessa. Arbetet finansieras av Formas och NSVA.

Gråvatten är ett spillvatten som uppstår vid dusch, tvätt och i kök. Behandlat gråvatten har en stor potential för användning i attraktiva, urbana blågröna strukturer. Detta projekt syftar till kontinuerligt tillhandahållande av gråvatten till urbana blå-gröna områden genom att (i) undersöka tre innovativa och estetiska gråvattenbehandlingstekniker, (ii) dessa teknikers design och implementering i offentlig miljö, och (iii) utveckling av övergripande koncept för storskalig implementering av dessa tekniker. En grön vägg, med gråvattenbevattning, kommer att studeras i pilotskala. En våtmark för gråvattenbehandling i fullskala i Oslo kommer att utvärderas map dess långtidsfunktion. Membranfiltrering, en platseffektiv behandlingsmetod för högkvalitativ behandling av gråvatten, kommer att utvärderas i fullskala. Teknikerna kommer att utvärderas map BOD, växtnäring, patogener, samt ett urval av mikroföroreningar och mikroplaster. Vidare kommer det att studeras hur blå-gröna gråvattenlösningar kan utformas och integreras i det offentliga rummet, hur hinder för deras implementering och drift kan hanteras och hur olika intressenter uppfattar systemen. Dessutom kommer det att undersökas huruvida lokal behandling av gråvatten kan vara praktiskt genomförbar och vilka besparingar det medför till ledningsnätet. Slutligen kommer ett koncept för storskalig implementering av decentraliserad gråvattenbehandling att utvecklas.

Projektet är interdisciplinärt med samarbete mellan VA-teknik och Arkitektur (Luleå tekniska universitet), Monash University (Australien), Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, samt en VA-huvudman (NSVA).

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Mashreki Sami

Mashreki Sami, Doktorand

Telefon: 0920-491829
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser