Hoppa till innehållet

MACRO – Mat i Cirkulära Robusta System (2020-2021)

Publicerad: 28 februari 2020

I MACRO projektet undersöks storskaliga sorterande avloppssystem och deras implementering i urbana miljöer. Projektet leds av Stockholms stad och finansieras av Vinnova. De kunskaper och erfarenheter som samlas i projektet kommer att implementeras och användas i kursen ”Resurseffektiva vatten- och avloppssystem” vid LTU.

En storskalig implementering av sorterande avloppssystem inom kommunala verksamhetsområden har i tidigare projekt (MACRO2) visats ha stora nyttor eftersom källsorterande system bidrar till en mer cirkulär resurshantering inom vatten-, energi- och avfallssektorer. På så vis uppstår en synergieffekt mellan dessa system och en mer hållbar hantering av stadens restprodukter blir möjlig genom (1) minskad negativ påverkan på recipienter rörande eutrofiering och hälsorisker, (2) minskad klimateffekt genom ökad biogasgenerering och värmeåtervinning ur BDT-vatten, (3) ökat kretslopp genom cirkulation av växtnäring från stad till land.

MACRO steg 3 fokuserar på utveckling av källsorterande system i urban miljö genom att förbereda för den infrastruktur som behöver byggas in. I projektet kommer erfarenheter från det system som byggs och idrifttas under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg att sammanfattas och föras in i planering och projektering av system som ska utvecklas för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Projektets erfarenheter kommer att sammanfattas och dokumenteras i en handbok för att underlätta för efterföljare att implementera detsamma. LTU kommer att implementera projektets erfarenheter och resultat i kursen ”Resurseffektiva vatten och avloppssystem” (V7013B).

Projektet leds av Stockholms stad och projektparterna är SVOA, NSVA, Gotlands kommun, Luleå tekniska universitet, Midroc AB, RISE, Svenskt vatten, Sveriges Lantbruksuniversitet och Södertälje kommun.

För mer information om MACRO-projektet besök macrosystem.se

För mer information om kursen Resurseffektiva vatten- och avloppssystem

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser