Hoppa till innehållet
ON-SITE Small-scale wastewater treatment systems
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

ON-SITE Small-scale wastewater treatment systems (2019-2022)

Publicerad: 11 januari 2019

- styrning, effektivitet, resursåtervinning, miljöföroreningsrisker och innovativa lösningar för processoptimering

I detta projekt undersöks små avloppssystem med hänsyn till funktion, miljöpåverkan och hållbarhet. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten.

Små avloppsanläggningar ska rena avloppet från organiska (syreförbrukande) ämnen (BOD) samt patogena mikroorganismer och näringsämnen. Idag är reningskapaciteten emellertid otillräcklig i många anläggningar. I projektet undersöks bl a reningskapaciteten av små avloppsanläggningar som utsätts för stora belastningsvariationer, t.ex. vid turistcenter. Detta görs genom provtagning av anläggningar i Sverige och Finland. Anläggningarnas miljöpåverkan och föroreningstransport bedöms genom uppföljning av mark- och vattenkvalitet. För att optimera avloppsreningen kan bioaugmentation användas. Detta är en teknik där mikroorganismer tillsätts för att åstadkommer en reduktion av specifika föroreningar, t.ex. mikroföroreningar, kväve eller fosfor. Bioaugmentation testas i laboratorieskala för applikation i små avloppsreningsanläggningar.

I Sverige, Finland och Norge är reglerna kring de små avloppen delvis liknande men det finns också tydliga skillnader. De tre länders strategier när det gäller tillstånd, tillsyn och funktionskontroll beskrivs och jämförs. ON-SITE projektet diskuterar också innovativa lösningar för resursåtervinning med fokus på energi och näringsämnen och en möjlig recirkulering av näringsämnen i den nordiska regionen. Vidare syftar projektet till att byta ut erfarenheter och kunskap mellan de nordiska länderna genom samarbete av olika aktörer.

Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Rasmus Klapp

Klapp, Rasmus - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491824
Brenda Vidal

Vidal, Brenda - Forskningsassistent

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493574