Hoppa till innehållet
Inga Herrmann, VA-teknik vid Luleå tekniska universitet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Inga Herrmann har beviljats ett nytt projekt

Publicerad: 18 december 2019

Inga Herrmann, Dag&Nät har beviljats ett nytt projekt, "Från grått till blå-grönt: Decentraliserad rening av gråvatten för användning i blå-gröna urbana miljöer" som finansieras av Formas och NSVA.

Inom ramen av det interdisciplinära projektet kommer det att undersökas innovativa och estetiska gråvattenbehandlingstekniker och hur blå-gröna lösningar kan utformas och integreras i det offentliga rummet, hur hinder för deras implementering och drift kan hanteras och hur olika intressenter uppfattar systemen. Det undersöks dessutom huruvida lokal behandling av gråvatten kan vara praktiskt genomförbar och vilka besparingar det medför till ledningsnätet.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser