Hoppa till innehållet
Foto: Inga Herrmann
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Drift- och underhållsinstruktioner till markbaserade reningsanläggningar (2022-2023)

Publicerad: 2 juni 2022

I detta projekt undersöks i vilken utsträckning det finns drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade avloppsprodukter på marknaden, samt utvärderas om det finns anledning att göra förändring i vägledning, i drift- och underhållsinstruktioner på marknaden och/eller i fysisk utformning av anläggningarna.

I projektet analyseras först nuläget genom personliga kontakter och sökning på internet (insamling, sammanställning, sammanfattning och jämförelse av drift- och underhållsinstruktioner från olika leverantörer avseende de aktuella avloppsteknikerna). Det undersöks också hur länder med liknande tekniska lösningar hanterar motsvarande fråga. Det utförs sedan intervjuer med leverantörer, entreprenörer, kommunala handläggare, verksamhetsutövare och andra personer med praktisk erfarenhet av drift och underhåll av små avloppsanläggningar. Slutligen utvecklas rekommendationer för en miniminivå av drift-och underhållsinstruktioner avsedda för de aktuella avloppsteknikerna inklusive eventuella behov av uppdatering av vägledningen som tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten. Resultaten sammanfattas i en rapport.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser