testbädd Göteborg
Ett av de två magasinen för utvärdering av dagvattenlösningar på plats utanför HSB Living Lab i Göteborg. (Bild: HSB/RISE) Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Testbädd för utvärdering av dagvattenanläggningar på HSB Living Lab, Göteborg (2016 - 2021)

Publicerad: 25 juni 2018

Behovet av tekniska lösningar och nya planeringsmetoder för en klimatsäker dagvattenhantering är stort, speciellt inom urbana tätbebyggda områden. Samtidigt som det idag saknas standardiserade krav och certifieringsmetoder av dagvattenfördröjande och renande produkter/system.

En testbädd för utvärdering av dagvattenlösningars funktion har under 2017 etablerats på HSB Living Lab i Göteborg. Testbädden i naturlig storlek erbjuder teknikleverantörer av dagvattenlösningar möjligheten att testa och utveckla sina produkter i verklig miljö. Exempel på tekniska lösningar som kan utvärderas i anläggningen är översilningsytor, skelettjordar, fördröjningsmagasin, biofilter samt andra filterlösningar och filtermaterial.

Testbädden består av två magasin med en total volym om 16 kvadratmeter. Magasinen avvattnas till två provtagningsbrunnar där flödesprovtagare installerats och mätdata samlas in kontinuerligt. På taket till HSB Living Lab finns en regnmätare för insamling av regndata och information om det inkommande flödet i magasinen.

Testbädden ägs och drivs i samverkan mellan HSB Living Lab, Göteborg stad och RISE. LTU är projektpartner.

Kontakta oss

Forskare

Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Rum: R120 - Luleå»
Ahmed Al-Rubaei

Al-Rubaei, Ahmed -

Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492353
Rum: R122 - Luleå»