Hoppa till innehållet

Tidiga förvarningssystem – är det någonting för våra kommuner? (2007-2008)

Publicerad: 15 oktober 2008

I detta projekt undersöks vilka typer av metoder som idag används för att tidigt upptäcka störningar i vattenkvalitet så att vattenförsörjningssystemen inte hotas. Fokus ligger på råvattensidan men även varningssystem som kan användas på ledningsnätet behandlas i detta projekt. Målet är att undersökningen ska kunna ligga till grund för en vidare utveckling av tidiga var-ningssystem för vattenförsörjningssystem. Befintliga metoder som används nationellt och internationellt för att detektera föroreningar har inventerats och utvärderats, både funktionellt och kostnadsmässigt.

Projektet finansieras av Svenskt Vatten utveckling och medverkande kommuner och bolag är Göteborg Vatten, Stockholm Vatten, Sydvatten, Luleå kommun Skellefteå kommun.

 

Projektansvarig är Annelie Hedström.

Robert Jönsson och Anna Mäki, Vatten & Miljöbyrån, Luleå  medverkar i projektet.

Projektledare

Relaterade länkar