Hoppa till innehållet
VattenÅteranvändning

VÅG2 – VattenÅteranvändning: Gråvatten och Gotland i fokus (2021-2023)

Publicerad: 26 november 2021

Visionen av VÅG2 är att implementera ett integrerat system som recirkulerar BDT-vattnet och tillgodoser vattenbehovet för olika användare genom att producera vatten av ändamålsenlig kvalité för olika användningsområden såsom bevattning, dricksvatten och förstärkning av grundvattentäkter. Arbetet är finansierat av Formas inom det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Globalt ökar vattenuttagen, bland annat pga varmare klimat. Samtidigt är färskvatten en bristvara på många håll, även i Sverige, särskilt sommartid. Ett exempel är Region Gotland med ett högt besökstryck på sommaren. En möjlighet att försörja samhället med vatten är en säker återanvändning av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) som genereras i källsorterande avloppssystem. Ett sådant system planeras nu för en helt ny stadsdel, Visborg. Återanvändning av BDT-vattnet är en komplex samhällsutmaning och kräver nytänkande i huvudmannaskap, ansvar, ekonomi och organisation. Även val av lämplig behandlingsteknik för att rena BDT-vattnet är komplex. Visionen av VÅG2 är att implementera ett integrerat system för recirkulering av BDT-vatten. Det implementerade systemet visar väg för andra hur man på ett resurseffektivt sätt kan ta om hand BDT-flöden på bästa sätt i relation till de vattenbehov som finns. Inom VÅG2 görs en behovsanalys för att identifiera aktörer och deras behov, systemanalys, state-of-the-art-sammanställning samt kommunikationsplan för ett genomförandeprojekt.

Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Region Gotland.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Elisabeth Kvarnström

Elisabeth Kvarnström, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sylvia Kowar

Sylvia Kowar, Koordinator

Telefon: 0920-491473
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser