Hoppa till innehållet
2

Våtmarkssystem för avloppsbehandling på landsbygden: Anpassning till kallt klimat (2020-2023)

Publicerad: 27 november 2019

I detta projekt undersöker vi möjligheterna att använda våtmarkssystem för små rurala orter i subarktiskt klimat. Arbetet finansieras av Formas och Luleå kommun med hjälp av LOVA bidrag från länsstyrelsen.

I Sverige finns det 3200 små reningsverk i storleksordningen 25-2000 PE. Många av dessa är gamla och har problem med både drift och funktion. Särskilt slamhanteringen är resurskrävande (långa transporter) för dessa system. Ett tvåstegs våtmarkssystem med vassbäddar är ett väletablerat reningssystem som idag används i 4000 mindre orter i Frankrike. I detta system kommer avloppsvattnet direkt in i det första våtmarkssteget, utan primär rening och partikulärt material komposterar på ytan. Pga teknikens enkelhet har även denna systemlösning potential i rurala områden i Sverige där enkla lösningar behövs för att minska miljöbelastningen från slamhanteringen. Dock har systemet ännu inte testats i subarktiskt klimat. Dessutom har det hittills inte undersökts hur systemet renar mikroplaster. Fosforrening, som krävs i Sverige, kan uppnås med ett extra filter eller kemisk fällning. Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna att använda våtmarkssystem för små rurala orter i subarktiskt klimat. Ett tvåstegs pilotvåtmarkssystem kommer att utformas och utvärderas, även med hänsyn till rening av mikroplast. Dessutom kommer våtmarkssystemet att jämföras med de små reningsverk som idag används genom en multikriteriemetod. Utformning av anläggningen kommer att anpassas till subarktiska förhållanden i samarbete med en erfaren våtmarksforskare. En pilotvåtmark kommer att byggas i samarbete med Luleå kommun.

Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Irstea i Frankrike och Luleå kommun.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rasmus Klapp

Rasmus Klapp, Doktorand

Telefon: 0920-491824
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser