Hoppa till innehållet

Workshop 25-26 maj

Publicerad: 1 juni 2010

Under en och en halv dag hölls en workshop om hållbar stadsomvandling på Folkets hus i Kiruna. Tanken var att lyfta fram de olika ämnesområden som Nya Giron arbetar med samt att knyta samman dessa till helheten som programmet utgör.

imgp0663omg.jpg

Dag 1

Under första dagen pratades det om de visioner och idéer som finns angående stadsomvandlingen både i Kiruna och i Malmberget. För att skapa inspiration hade ett antal talare bjudits in för att berätta om stadsplanering och hållbarhets projekt som har utförts i andra delar av Sverige och världen. Bland annat så var Växjö kommun där och berättade om sitt arbete som resulterat i att de blivit utnämnda till Europas grönaste stad.Deltagarna fick även höra berättas om konceptet Djupgröna städer i Kina, där en miljonstad ska byggas upp från grunden och där hållbarhet är ett ledord. Vidare berättades om en stor stadsplaneringsprocess som genomgåtts i Melbourne, Australien. Dagen avslutades med en hstorisk lektion om Kiruna stads utveckling.

imgp0670omg.jpg
Några deltagare av workshopen Hållbar stadsomvandling

Dag 2

Andra dagen inleddes av en föreläsning om resilience  -  hur osäkerheter och komplexiteten i planering kan arbetas in i planeringsprocessen. Därefter hölls sex stycken workshops; Hållbar stadsomvandling, närinslivsklimat för hållbar tillväxt, Ungdomar i Kiruna, nu och i framtiden, framtidens VA nät - utmaning och möjlighet, anpassningsbart byggande och en om energi som arrangerades av Nenet.

687omg.jpg

Dagen avslutades med en sammanfattning av alla de olika workshopsen.